Fundacja Likejon - nagłówek
Strona startowa!  
Frakcja Lubelskich Oddolnieaktywizujących Tajemniczych Animatorów - FLOTA jako sieć animacyjna i rzecznicza środowiska osób niesłyszących w województwie lubelskim Milczący przewodnik – pilotażowy projekt dostosowania e-administracji do potrzeb osób głuchych i niedosłyszących

Filozofia pracy w Fundacji Likejon

Firma "fair trade"

 1. Realizujemy politykę pracowniczą opartą o zasadę „fair trade”.

 2. Stosujemy jednakowe standardy wynagradzania naszych pracowników niezależnie od formy i podstawy współpracy.

 3. Stawki prezentowane potencjalnym i obecnym pracownikom są obowiązujące i zapisane w umowach. Wynagrodzenie premiowe jest naliczane niezależnie od stawek podstawowych, na każdym realizowanym przez nas projekcie. Nie limitujemy wysokości maksymalnej wynagrodzenia premiowego.

 4. Nagradzamy za zaangażowanie w pracę, płacimy wyższe wynagrodzenia osobom, które z nami wiążą się na dłużej.

 5. Dostarczamy naszym pracownikom narzędzia pracy w postaci bezpiecznego i sprawnego sprzętu IT oraz wiedzę, w postaci szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych.

 6. Preferujemy wewnętrzne awanse i rozwój kadry.

Firma przyjazna rodzinie

 1. Chętnie zatrudniamy młodych rodziców i respektujemy ich potrzeby.

 2. Uwzględniamy konieczność kończenia lub zaczynania pracy w innych, niż standardowe godziny pracy z powodów takich, jak: odprowadzenie lub odebranie dziecka ze żłobka lub przedszkola lub innych związanych z potrzebami rodziny.

 3. Nasi pracownicy otrzymują od nas grafik pracy dostosowany do ich możliwości z miesięcznym wyprzedzeniem.

 4. Respektujemy prawo rodziców do sprawowania opieki nad dzieckiem w czasie jego choroby.

 5. Nie dyskryminujemy rodziców i przyszłych matek pod żadnym w względem, zatrudniani są na takich samych zasadach, jak wszyscy.

 6. Rozumiemy, że kobieta w ciąży może oczekiwać od swojego pracodawcy stabilizacji i zrozumienia jej stanu – dlatego w porozumieniu z naszymi pracownicami ustalamy grafik pracy dostosowany do jej możliwości.

 
 
 
 
Do góry!   Drukuj!   Mapa serwisu!
Nasz profil na Facebooku!  
Copyright © 2009-2013 Fundacja Likejon
Lublin, Warszawa, Kraków, Rzeszów, Białystok, Kielce, Radom - od nas to rzut moherowym beretem!