Fundacja Likejon - nagłówek
Strona startowa!  
Frakcja Lubelskich Oddolnieaktywizujących Tajemniczych Animatorów - FLOTA jako sieć animacyjna i rzecznicza środowiska osób niesłyszących w województwie lubelskim Milczący przewodnik – pilotażowy projekt dostosowania e-administracji do potrzeb osób głuchych i niedosłyszących

Misja i cel Fundacji Likejon

Lykeion – szkoła filozoficzna założona przez ucznia Platona – Arystotelesa w IV wieku p.n.e... czytaj dalej w Wikipedii

Fundacja Likejon powstała końcem 2009 r. w Lublinie. Od początku działalności koncentruje się na działaniach zmierzających do budowania społeczeństwa opartego na wiedzy, wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, promowania swobodnego posługiwania się technologiami informatyczno-komunikacyjnymi, a także wspierania programów innowacyjnych z uwzględnieniem projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W § 6 statutu zawarte zostały cele statutowe fundacji, a są nimi:

  1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce;

  2. Wzrost dostępności i jakości specjalistycznych usług około biznesowych przyczyniających się do podnoszenia konkurencyjności regionalnej gospodarki;

  3. Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności wśród podmiotów społecznych i gospodarczych;

  4. Promocja zdrowego trybu życia;

  5. Integracja społeczna osób niepełnosprawnych;

  6. Wsparcie i rozwój kultury.

Likejon promuje współpracę biznesu ze środowiskiem nauki, samorządów lokalnych i działania biznesu na rzecz społeczności lokalnych. Zespół fundacji dysponuje doświadczeniem i kwalifikacjami w zakresie dokonywania analiz i komercjalizacji projektów innowacyjnych, inwestowania i wychodzenia z inwestycji w spółkach MSP.

Misją Ludzi, związanych z Fundacją jest kreowanie rozwiązań zwiększających szanse pozytywnych zmian. Jesteśmy otwarci na tych, dzięki którym nasze cele statutowe ożywają.

PDF - Fundacja w zarysie

 
 
 
 
Do góry!   Drukuj!   Mapa serwisu!
Nasz profil na Facebooku!  
Copyright © 2009-2013 Fundacja Likejon
Lublin, Warszawa, Kraków, Rzeszów, Białystok, Kielce, Radom - od nas to rzut moherowym beretem!