Fundacja Likejon - nagłówek
Strona startowa!  
Frakcja Lubelskich Oddolnieaktywizujących Tajemniczych Animatorów - FLOTA jako sieć animacyjna i rzecznicza środowiska osób niesłyszących w województwie lubelskim Milczący przewodnik – pilotażowy projekt dostosowania e-administracji do potrzeb osób głuchych i niedosłyszących

Aktualności

12.2021

Zakończenie prac w projekcie ERASMUS+ "Inclusive university – a set of tools dedicated to HEI for better respond to disabled student’s needs"

Materiały powstałe w ramach projektu można pobrać ze strony: https://wspaerasmus.wixsite.com/inclusiveuniversity

Projekt jest realizowany był w okresie od 01.12.2019 do 31.12.2021 przez międzynarodowe konsorcjum składające się z uczelni wyższych i organizacji pozarządowych:

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie – Lider Projektu

Frederick University – Cypr

MEDNARODNA FAKULTETA ZA DRUZBENE IN POSLOVNE STUDIJE ZAVOD – Słowenia

Fundacja Likejon – Polska

06.2021

Partnerstwo w projekcie ERASMUS+ "Inclusive university – a set of tools dedicated to HEI for better respond to disabled student’s needs"

Bieżące informacje na stronie projektu https://wspaerasmus.wixsite.com/inclusiveuniversity

Projekt jest realizowany w okresie od 01.12.2019 do 31.12.2021 przez międzynarodowe konsorcjum składające się z uczelni wyższych i organizacji pozarządowych:

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie – Lider Projektu

Frederick University – Cypr

MEDNARODNA FAKULTETA ZA DRUZBENE IN POSLOVNE STUDIJE ZAVOD – Słowenia

Fundacja Likejon – Polska

12.2019

Partnerstwo w projekcie ERASMUS+ "Inclusive university – a set of tools dedicated to HEI for better respond to disabled student’s needs"

Fundacja Likejon jest jednym z partnerów w międzynarodowym projekcie ERASMUS+ - "Inclusive university"

Głównym celem projektu jest budowa wizerunku osoby niepełnosprawnej jako równego członka społeczności akademickiej. Projekt „Inclusive University” przyczyni się do poprawy sytuacji i funkcjonowanie studentów z niepełnosprawnością na uczelniach.

Podczas realizacji projektu opracowane zostaną 3 główne rezultaty intelektualne:

Rezultat 1 – Publikacja skierowana do dydaktyków na temat nauczania studentów z różnymi niepełnosprawnościami

Rezultat 2 – Program szkoleń dotyczący podnoszenia świadomości pracowników uczelni (dydaktycznych i administracyjnych) oraz studentów na temat obecności na uniwersytecie studentów z niepełnosprawnością

Rezultat 3 – Materiały szkoleniowe dla studentów – projektowanie uniwersalne

Projekt jest realizowany w okresie od 01.12.2019 do 31.12.2021 przez międzynarodowe konsorcjum składające się z uczelni wyższych i organizacji pozarządowych:

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie – Lider Projektu

Frederick University – Cypr

MEDNARODNA FAKULTETA ZA DRUZBENE IN POSLOVNE STUDIJE ZAVOD – Słowenia

Fundacja Likejon – Polska

09.2018

Partnerstwo w projekcie ERASMUS+ "BE INCLUDED!"

Fundacja Likejon jest jednym z partnerów w międzynarodowym projekcie ERASMUS+, który skierowany jest przede wszystkim do głuchej młodzieży oraz do doradców zawodowych, którzy pracują lub chcieliby pracować z głuchą młodzieżą. Chcielibyśmy również, aby projekt wywarł wpływ na ludzi ze środowiska młodych głuchych i pokazał im, że warto wspierać głuchą młodzież w ich zawodowych aspiracjach. Projekt realizowany jest w partnerstwie 4 organizacji z 3 krajów: WSPA w Lublinie, ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO z Włoch, ANPEDA Virgil Florea z Rumunii. 

Głównym celem projektu “Be included!” jest zmiana postaw niesłyszącej młodzieży, pomoc w przekonaniu, że młodzi niesłyszący ludzie mieć wpływ na swój rozwój zawodowy i są w stanie przezwyciężyć przeszkody i funkcjonować w każdym profesjonalnym środowisku, którego częścią chcą być.

29.07.2014

Zakończenie projektu PI ART-AKTYWATOR

Z dniem 31 lipca 2014 r. kończy się projekt PI ART-AKTYWATOR. Z opracowanych podczas jego trwania rozwiązań korzystać będzie można nadal dzięki platformie internetowej www.art-aktywator.pl, do czego gorąco zachęcamy.

Na platformie można:
 - dotrzeć do podstron poszczególnych artystów, nawiązać z nimi współpracę,
 - obejrzeć portfolia i prace artystów, a także ich referencje,
 - przeczytać lub zmieścić informacje o wydarzeniach związanych ze światem artystycznym.

Poprzez tę stronę mogą Państwo dotrze również do podręcznika „Artysta to także zawód! Podręcznik aktywizacji społeczno-zawodowej osób związanych z kulturą i sztuką” oraz do materiałów szkoleniowych.
Realizatorzy projektu PI ART-AKTYWATOR dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w stworzenie kompleksowej ścieżki wsparcia dla osób związanych z kulturą i sztuką na rynku pracy.

14.07.2014

Podsumowanie konferencji PI ART-AKTYWATOR

Dnia 25 czerwca 2014 r. odbyła się konferencja „ART-AKTYWATOR. Jak skutecznie pomagać osobom po kierunkach artystycznych na rynku pracy?”.

W spotkaniu udział wzięło ponad 50 osób, przedstawicieli między innymi: urzędów pracy, biur karier, inkubatorów przedsiębiorczości, samorządu, instytucji kultury, szkół wyższych, przedsiębiorców a także organizacji pozarządowych i mediów.

Podczas konferencji przedstawiona została idea projektu, zaprezentowano także innowacyjne produkty wypracowane w ramach projektu innowacyjnego pn. „Art-Aktywator”.

Zaproszeni goście zaprezentowali zagadnienia dotyczące wpierania artystów na rynku pracy, ukazując zarówno możliwe rozwiązania, jak też trudności. Uczestnicy konferencji otrzymali podręcznik „Artysta to także zawód”, który stanowi jeden z produktów pośrednich w ramach wypracowanego modelu.

Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

12.06.2014

Konferencja ART-AKTYWATOR – Zapraszamy!

Realizatorzy innowacyjnego projektu pn. „ART-AKTYWATOR” zapraszają do udziału w konferencji „ART-AKTYWATOR Jak skutecznie pomagać osobom po kierunkach artystycznych na rynku pracy?”.

Konferencja odbędzie się dnia 25 czerwca 2014 r. w godzinach 10.00 – 13.30 w Hotelu Mercure w Lublinie, Aleje Racławickie 12.

W ramach spotkania zaprezentowane i udostępnione będą innowacyjne produkty wypracowane w ramach projektu innowacyjnego pn. „Art-Aktywator”. Nastąpi również wymiana doświadczeń w zakresie pracy z osobami po kierunkach związanych z kulturą i sztuką.

Do udziału w konferencji zachęcamy przede wszystkim instytucje realizujące zadania w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej (urzędy pracy, OHP, biura karier, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, NGO i inne).

Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne oraz podręcznik „Artysta to także zawód”. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny poniżej) należy przesłać (drogą pocztową lub elektroniczną) lub dostarczyć osobiście do dnia 23 czerwca 2014 r. do: Fundacji Likejon, ul. Wojciechowska 5a/21-23, 20-704 Lublin, a.gospodarek@likejon.pl; telefon kontaktowy 81 444 60 09, kom. 512 442 262 lub 81 532 25 52.

Projekt jest realizowany przez Fundację Aktywności Obywatelskiej w partnerstwie z Fundacją Likejon i Europerspektywą Beata Romejko.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Załączniki:
Ramowy program konferencji
Formularz zgłoszeniowy

11.06.2014

Spomlek Działaj z pasją

W związku z otrzymanym grantem w ramach programu „Spomlek Działaj z pasją” dnia 11 czerwca 2014 r. grupa uczniów niesłyszących miała okazję odwiedzić Spółdzielczą Mleczarnię Spomlek w Radzyniu Podlaskim.
Uczestnicy wycieczki zobaczyli, jak wygląda praca w mleczarni, mogli także skosztować produktów w niej przygotowywanych.
Dziękujemy SM Spomlek za pomoc w organizacji wycieczki.

29.05.2014

Pozytywna ocena produktu finalnego PI ART-AKTYWATOR

6 maja 2014 r. odbyło się posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego, podczas którego dokonana została ocena walidacyjna produktu finalnego PI Art-Aktywator. W związku z pozytywną oceną rozpoczął się kolejny etap projektu związany z upowszechnianiem i włączaniem do głównego nurtu polityki.
Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.04.2014

Żurawie‭ ‬-‭ ‬Lubelskie Wyróżnienia Kulturalne‭ ‬2014‭

banner

Rusza nabór kandydatów do nagrody‭ „‬Żurawie‭ ‬-‭ ‬Lubelskie Wyróżnienia Kulturalne‭ ‬2014‭”‬.‭ ‬Projekt ma na celu wyłowienie i nagrodzenie najciekawszy młodych artystów i animatorów kultury.‭ ‬Nagrody przyznawane są w‭ ‬czterech kategoriach‭ "‬Słowo‭"‬,‭ "‬Dźwięk‭"‬,‭ "‬Obraz‭"‬,‭ "‬Animator kultury‭"‬.‭ ‬Szukamy młodych zdolnych,‭ ‬jeszcze nieodkrytych talentów.‭
Aby zgłosić kandydata/kandydatkę należy pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony www.zurawie.beetle.pl i przesłać go na adres:‭ ‬zurawie@radio.lublin.pl do‭ ‬11.04.14.‭ ‬W formularzu wystarczy wpisać imię,‭ ‬nazwisko i krótki opis działalności kandydata/kandydatki.‭ ‬Zgłaszający powinien też określić kategorię,‭ ‬w której chce nominować kandydata/kandydatkę.
Uwaga:‭ ‬kandydaci/kandydatki muszą mieścić się w przedziale wiekowym‭ ‬18-30‭ ‬lat.
Nominowanych wybiera Fundacja Kultury Audiowizualnej‭ „‬Beetle‭”‬.‭ ‬Czterech laureatów wybierze jury w składzie:‭ ‬Witold Dąbrowski‭ (‬Ośrodek‭ "‬Brama Grodzka‭ ‬-‭ ‬Teatr NN‭")‬,‭ ‬Grzegorz Józefczuk‭ (‬Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza‭)‬,‭ ‬Jarosław Koziara‭ (‬grafik,‭ ‬designer‭)‬,‭ ‬Rafał Koza Koziński‭ (‬Warsztaty Kultury‭)‬,‭ ‬Janusz Opryński‭ (‬Teatr Provisorium,‭ ‬Festiwal Konfrontacje Teatralne‭)‬,‭ ‬Marcin Pospiszyl‭ (‬LSM Soundsystem‭)‬,‭ ‬Andrzej Rusin‭ (‬Kinoteatr Projekt‭)‬,‭ ‬Grażyna Lutosławska‭ (‬Polskie Radio Lublin‭) ‬i DJ Papa Zura‭ (‬ SoulSerivce‭)‬.
Laureatów poznamy podczas uroczystej gali,‭ ‬która odbędzie się‭ ‬09.05.2014‭ ‬r.‭ ‬o godz.‭ ‬19:00‭ ‬w Studiu Muzycznym Polskiego Radia Lublin przy ul.‭ ‬Obrońców Pokoju‭ ‬2.‭
Organizatorem nagrody‭ „‬Żurawie‭ ‬-‭ ‬Lubelskie Wyróżnienia Kulturalne‭” ‬jest:‭ ‬Fundacja Kultury Audiowizualnej‭ „‬Beetle‭” ‬i Polskie Radio Lublin.
Każdy Laureat otrzyma nagrodę w wysokości‭ ‬2‭ ‬tyś.‭ ‬złotych i statuetkę.
Szczegółowe informacje i regulamin konkursu na stronie:‭ ‬zurawie.beetle.pl‭
Projekt jest realizowany przy pomocy finansowej Miasta Lublin.‭ ‬Nagrody finansowe dla laureatów funduje Prezydent Miasta Lublin‭ – ‬Krzysztof Żuk.‭ ‬Fundatorem statuetek‭ „‬Żurawi‭” ‬jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.‭ ‬Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
Regulamin
Formularz zgłoszeniowy

Kontakt do organizatora:
Józef Szopiński jr
Radio Lublin S.A.
ul.‭ ‬Obrońców Pokoju‭ ‬2
20‏–‎030‏ ‎Lublin
tel.‭ (‬0-81‭) ‬536‭ ‬64‭ ‬318
mail:‭ ‬jozef.szopinski‭@‬gmail.com

31.03.2014

Aktualności w projekcie Art-Aktywator

W ramach projektu „PI ART-AKTYWATOR” dnia 31.03.2014 r. został złożony w Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego opis produktu finalnego projektu innowacyjnego wraz z ostateczną wersją produktu finalnego.

20.03.2014

Przegląd okresowy projektu "PI ART-AKTYWATOR"

Dnia 18 marca 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie odbył się przegląd okresowy projektu innowacyjnego testującego "PI ART-AKTYWATOR".
Uczestniczyli w nim przedstawiciele Beneficjenta oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie – IW (IP 2). Celem spotkania było:

 • omówienie przebiegu dotychczas zrealizowanych działań, w tym problemów występujących w projekcie,
 • ocena realizacji projektu w partnerstwie,
 • przedstawienie działań zaplanowanych do realizacji.

Podsumowując dotychczasową realizację projektu "PI ART-AKTYWATOR" stwierdzono, iż przebiega ona zgodnie ze strategią wdrażania projektu innowacyjnego zatwierdzoną w kwietniu 2013 r. oraz wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów innowacyjnych.
Projekt PI ART-AKTYWATOR jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Monika Dominik, 20 marca 2014 r.

28.02.2014

Kontynuacja prac nad Produktem Finalnym w projekcie Art-Aktywator

W lutym kontynuowane są prace Panelu Ekspertów E zmierzające do przygotowania wszystkich elementów Produktu Finalnego w ramach projekty PI Art.-Aktywator, który ma uzyskać ostateczny kształt do końca marca.

30.01.2014

Zmiany w podręczniku.

Zespół ekspertów od listopada pracuje nad zmianami w podręczniku aktywizacji społeczno-zawodowej osób związanych z kulturą i sztuką, w scenariuszu szkoleniowym i materiałach oraz na platformie internetowej www.art-aktywator.pl.

Utrzymujemy kontakt z uczestnikami ścieżki wsparcia w ramach testowania. Otrzymaliśmy informacje, że są wśród nich osoby, które wybrały ścieżkę przedsiębiorczą i założyły własną działalność gospodarczą, a także takie, które zdobyły różnego rodzaju zlecenia lub inne umowy. Cieszy nas, że w wielu przypadkach nawiązane kontakty procentują także w życiu zawodowym.

17.12.2013

Wnioski z „debat okrągłych stołów” w ramach projektu „ART-AKTYWATOR”.

Ostatnim etapem procesu testowania innowacyjnego projektu „Art-Aktywator” było spotkanie pod nazwą „Debaty okrągłych stołów”, w którym uczestniczyli pracownicy instytucji rynku pracy, instytucji kultury i absolwenci kierunków artystycznych i związanych z kulturą z terenu województwa lubelskiego.
W trakcie debat absolwenci przedstawili swoje problemy utrudniające im wejście na rynek pracy:

 • osoby po studiach związanych z kulturą nie wiedzą, gdzie i jak szukać pracy
 • często absolwenci kierunków artystycznych nie wiedzą jakiej pracy mają szukać, jakie są możliwości rynku pracy dla ich zawodu
 • instytucje rynku pracy nie potrafią pomagać artystom w wejściu na rynek pracy
 • istnieje problem „zaszufladkowania” absolwentów kierunków artystycznych jako „bujających w obłokach”
 • absolwentom brakuje umiejętności kreowania własnej kariery artystycznej

Przedstawiciele instytucji kultury i instytucji rynku pracy ze swojego punktu widzenia przedstawili dodatkowe problemy absolwentów kierunków artystycznych i związanych z kulturą:

 • artyści oczekują etatów, których de facto nie ma (na Lubelszczyźnie jest bardzo ograniczona liczba pracowników instytucji kultury typu dom kultury, również rynek szkół jest mocno przesycony a przedmioty artystyczne mocno ograniczone w podstawie programowej)
 • absolwenci przynoszą sztampowe CV, niewyróżniające się, bez konkretnej oferty co chcą zrobić, co zaproponować instytucji kultury
 • artyści nie posiadają umiejętności wypromowania siebie, swojej aktywności artystycznej
 • często absolwenci mają braki w autoprezentacji

Bardzo cenne sugestie dla artystów miała Pani Marzena Bichta – kierowniczka Biura Karier UMCS przy którym odbywało się testowanie modelu „Art-Aktywator”: „Artyści powinni konsekwentnie iść drogą swoich pasji; muszą być elastyczni, ale nie powinni się przekwalifikowywać, bo większość artystów wpada we frustrację, wręcz depresję, traci motywację pracując w innym zawodzie nie związanym z kulturą. Artyści powinni uzupełniać swoje kwalifikacje (m.in. o umiejętności biznesowe), ale nie przekwalifikowywać się. Kluczem do znalezienia swojego miejsca na rynku pracy jest zmiana sposobu myślenia o pracy – ofert pracy etatowej dla artystów nie ma i w tej sytuacji niezbędne jest myślenie biznesowe. Drogą może być edukacja w zakresie kultury, rodzice coraz częściej zainteresowani są płatnymi zajęciami rozwijającymi talenty swoich dzieci, i tu może być miejsce dla artystów, którzy odkryją w sobie dar pedagogiczny.”

W trakcie debat przedstawiciele instytucji rynku pracy, instytucji kultury i absolwenci kierunków artystycznych i związanych z kulturą wspólnie wypracowali wskazówki, w jaki sposób artyści powinni poszukiwać swojego miejsca zawodowego:

 • artysta do instytucji kultury musi iść z niekonwencjonalnym CV (rzucającym się „w oczy”) oraz z konkretną propozycją, rzeczywistą ofertą co może zrobić np. zorganizować konkretne warsztaty, konkretny koncert, wystawę etc
 • artysta musi być na bieżąco w sprawach kulturalnych swojego miasta, gminy i pokazywać się ze swoją twórczością wszędzie, gdzie tylko się da - artysta powinien być widoczny zarówno w przestrzeni realnej, jak i wirtualnej – musi wychodzić z domu i szukać aktywnie przestrzeni do zaistnienia
 • artysta powinien połączyć swoje artystyczne talenty z innymi umiejętnościami, aby umieć poruszać się w realnym świecie – powinien dopasowywać się do rynku pracy poprzez uzupełnianie kwalifikacji (np. nabycie umiejętności obsługi komputerowych programów graficznych może dać pracę artyście plastykowi)
 • współczesny artysta musi być „wielofunkcyjny” – oprócz umiejętności artystycznych musi znać narzędzia marketingowe, żeby umieć „sprzedawać” siebie, swoje prace


Problem bezrobocia wśród absolwentów kierunków artystycznych i związanych z kulturą jest bardzo przykrym zjawiskiem, bowiem zdarza się, i to wcale nie tak rzadko, iż osoby z ogromnym talentem (plastycznym, muzycznym, literackim) nie mogą znaleźć swojego miejsca zawodowego we współczesnej Polsce. Realnie kryzys sprawia, iż potrzeby kulturalne są na samym końcu – wiadomo, że bez sztuki można się „obyć”, a bez chleba nie. Dlatego wydatki na kulturę są ograniczane, gdyż nie są one pierwszoplanowe – zarówno w budżecie państwa, jak i budżetach poszczególnych rodzin. To sprawia, iż utalentowane osoby pozostają na marginesie rynku pracy lub się przekwalifikowują – na czym tracą oni sami, ale i państwo, które przecież wyłożyło pieniądze na ich edukację i mogłoby skorzystać na ich potencjale. Wymagane są niestandardowe działania instytucji rynku pracy, otwartość instytucji kultury i zmiana myślenia osób po kierunkach artystycznych i związanych z kulturą, które sprawią, iż polscy artyści zaczną wykorzystywać swój potencjał zarobkowo.
Projekt „ART-AKTYWATOR” postawił sobie za cel wsparcie absolwentów kierunków artystycznych w biznesowym wykorzystaniu potencjału kreatywnego. Przetestowana ścieżka wsparcia wykazała, iż istnieje realna potrzeba wspierania tej grupy w sposób innowacyjnych, gdyż dotychczasowe formy nie przynosiły rezultatów. Aktualnie partnerstwo realizujące projekt jest na etapie udoskonalania ścieżki wsparcia „Art-Aktywator” i zwracamy się z prośbą do wszystkich zainteresowanych – uczestników spotkania „debat okrągłych stołów”, ale i do wszystkich przedstawicieli instytucji rynku pracy, instytucji kultury, i do wszelkich artystów o zgłaszanie swoich uwag do modelu na adres: fundacja–fao@o2.pl.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w realizacje procesu testowania – przede wszystkim Biuru Karier UMCS, Chatce Żaka, niemal wszystkim w województwie lubelskim urzędom pracy, które pomogły w przeprowadzeniu badań, w rekrutacji uczestników ścieżki wsparcia. Dziękujemy instytucjom kultury z Lubelszczyzny, które wzięły udział w debatach okrągłych stołów i które wyraziły gotowość do podjęcia współpracy z absolwentami kierunków artystycznych m.in. Biłgorajskiemu Centrum Kultury, Domowi Kultury Bronowice, Warsztatom Kultury, Centrum Kultury.
Wierzymy, iż projekt „Art-Aktywator” zapoczątkował proces współpracy różnorodnych podmiotów z Lubelszczyzny na rzecz wspierania artystów, których w naszym regionie nie brakuje. Zapraszamy na platformę internetową www.art-aktywator.pl na której znajdują się wszystkie materiały wypracowane w ramach projektu a także portfolia artystów uczestniczących w procesie testowania. Na portalu będziemy informować o dalszych działaniach na rzecz wspierania artystów na rynku pracy – zachęcamy do dzielenia się z nami pomysłami, co możemy zrobić aby Lubelszczyzna była silna artystami!

Anna Maciąg-Pazik – współautorka innowacyjnej ścieżki wsparcia „ART-AKTYWATOR”, Fundacja Aktywności Obywatelskiej

28.11.2013

Nowy etap projektu "PI ART-AKTYWATOR"!

W listopadzie rozpoczyna się ważny etap projektu „PI ART-AKTYWATOR”: uczestnicy panelu ekspertów przystąpią do analizy wyników testowania i opracowywania ostatecznej wersji Produktu Finalnego.
Działania te będą oparte o wersję wstępną PF (składającą się z podręcznika aktywizacji społeczno-zawodowej osób związanych z kulturą i sztuką, platformy internetowej www.art-aktywator.pl, instrukcji do tej platformy a także scenariusza szkoleniowego z materiałami do przeprowadzenia szkoleń) oraz o raporty zawierające wnioski z jej testowania.

8.11.2013

Wygraliśmy konkurs Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informujemy, że Fundacja Likejon, wersja dla Głuchychwłaściciel Zamigaj.pl, wygrała konkurs na projekt Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Projekt „Milczący przewodnik” zakłada opracowanie i realizację filmów PJM dla głuchych do końca 2013 roku. Filmy mają wyjaśniać jak załatwiać poszczególne sprawy w Urzędach Pomocy Społecznej np. MOPR MOPS PCPR oraz w Urzędach Pracy. Jest to pilotażowy projekt dostosowania e-administracji do potrzeb osób głuchych, który mamy nadzieję rozszerzy się o inne obszary administracji publicznej. Filmy zostaną umieszczone na stronach www urzędów przy pomocy specjalistycznej platformy wideo.

logo-mac„Milczący przewodnik – pilotażowy projekt dostosowania e-administracji do potrzeb osób głuchych i niedosłyszących” – zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

30.10.2013

Kolejny etap testowania – spotkanie „Okrągłych Stołów” – zrealizowany

17 października odbyły się debaty w ramach okrągłych stołów pt. SZANSE ROZWOJU PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH W OPARCIU O POTENCJAŁ AKADEMICKI LUBELSZCZYZNY.
W spotkaniu wzięło udział ponad 58 osób: uczestnicy projektu PI ART-AKTYWATOR, zaproszeni goście reprezentujący Kulturę, Instytucje Rynku Pracy, przedstawiciele Biura Karier UMCS oraz organizatorów.
Debaty odbywały się przy trzech okrągłych stołach, dotyczących następujących tematów:
Stolik 1. „Rynek pracy dla osób po kierunkach związanych z kulturą”
Stolik 2. „Artyści i biznes”
Stolik 3. „Wystawy, galerie, promocja kultury”
W trakcie rozmów pojawiło się wiele pytań, informacji o trudnościach, jakie spotykają na swojej drodze artyści, a także sposobach pozwalających je pokonać.
Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły aktywny udział w spotkaniu.
Wyrażamy nadzieję, że stanowi ono początek inicjatywy spotkań środowiska artystycznego i biznesu w naszym regionie.

14.10.2013

Zaproszenie

Realizatorzy innowacyjnego projektu pn. „ART-AKTYWATOR” wspólnie z Chatką Żaka i Biurem Karier UMCS zapraszają po raz pierwszy w Lublinie na:
DEBATY „OKRĄGŁYCH STOŁÓW” PT.
SZANSE ROZWOJU PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH W OPARCIU O POTENCJAŁ AKADEMICKI LUBELSZCZYZNY
Spotkanie odbędzie się w dniu 17 października w godzinach 11.00 – 14.00 w CHATCE ŻAKA w Patio Sztuki (sala na parterze na lewo), przy ul. Radziszewskiego 16 w Lublinie.
W ramach spotkania zaprezentowana zostanie innowacyjna ścieżka wsparcia artystów na rynku pracy pn. „Art-Aktywator” oraz odbędą się sesje debat „okrągłych stołów” wokół tematów związanych z przemysłami kreatywnymi. Moderatorem wiodącym spotkania będzie Dyrektor Chatki Żaka - Pani Barbara Wybacz, moderatorami poszczególnych stolików będą eksperci m.in. z zakresu PR-u, reklamy, marketingu, technik sprzedaży wytworów kultury. Ponadto zapraszamy w tym dniu na wystawę prac artystycznych absolwentów kierunków związanych z kulturą będących uczestnikami projektu „Art-Aktywator”.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, które umożliwi wymianę myśli, a nade wszystko wzajemne poznanie się środowiska związanego z kulturą, przemysłami kreatywnymi, nawiązania kontaktów, potencjalnego znalezienia współpracowników.
Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 16 października na tel/fax 81 532 25 52 lub mail fundacja-fao@o2.pl.
Więcej informacji na stronie www.fao.org.pl oraz www.art-aktywator.pl

13.9.2013

Ostatnie miesiące testowania produktu finalnego!

W ramach testowania produktu finalnego we wrześniu zrealizowane zostaną warsztaty „Artysta biznesmenem” oraz Gra Planszowa „Wirtualna galeria sztuki”, których celem jest połączenie wszystkich poprzednich działań szkoleniowych, zwiększenie świadomości biznesowej uczestników projektu oraz przygotowanie „zespołów kreatywnych”, dzięki którym mogliby oni rozwijać swoje pomysły.
Trwają przygotowania do realizacji „Okrągłego stołu” – spotkania w ramach którego uczestnicy projektu będą mieli sposobność zaprezentowania swojego portfolio i strategii marketingowych przedstawicielom instytucji kultury oraz przedsiębiorcom, aby uzyskać od nich wskazówki do dalszego działania, a być może również nawiązać współpracę.

23.8.2013

Tłumaczenie treści www stron Fundacji na język migowy

Zespół Zamigaj.pl ukończył pierwszy etap prac nad tłumaczeniem treści strony www Fundacji na język migowy. Na naszych stronach pojawiły się ikonki "ucha", poprzez które można przejść do filmów w języku migowym tłumaczącym daną podstronę. Zachęcamy do zapoznania się z filmami!

14.8.2013

Realizujemy kolejne szkolenia!

W dniach 19-20 sierpnia br. odbędzie się kolejne szkolenie w ramach projektu „PI ARTAKTYWATOR”: Jak sprzedawać wytwory kultury? Techniki sprzedaży, rynki zbytu, pozyskiwanie zleceń.
Tydzień później, 26-27 sierpnia, zrealizowany zostanie następny moduł: „Jak chronić własność intelektualną? Prawo autorskie, prawo własności przemysłowej”.

Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach środków EuropejskiegoFunduszu Społecznego.

10.7.2013

Zakończenie rekrutacji do projektu i rozpoczęcie realizacji szkoleń!

Dnia 1 lipca 2013 r. zakończona została rekrutacja do projektu „PI ART-AKTYWATOR”.
Uczestnicy projektu dnia 2 lipca warsztatem budowania grup kreatywnych rozpoczęli cykl zajęć w ramach testowania Produktu Finalnego.
Następnie 8 i 9 lipca odbyło się szkolenie w ramach pierwszego z modułów szkoleniowych: „Jak wypromować wytwory kultury? Marketing, promocja, reklama i PR”.
Dla uczestników przygotowane są również kolejne moduły: „Jak zarządzać sobą i współpracownikami w ramach przemysłów kreatywnych?
Zarządzanie zasobami ludzkimi, organizacja pracy”, „Jak sprzedawać wytwory kultury?
Techniki sprzedaży, rynki zbytu, pozyskiwanie zleceń” oraz „Jak chronić własność intelektualną?
Prawo autorskie, prawo własności przemysłowej”.

Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

19.6.2013

Trwa II etap rekrutacji do projektu innowacyjnego ART-AKTYWATOR!!!

ART – AKTYWATOR POMOŻE CI ZNALEŹĆ PRACĘ – zgłoś się do projektu
Jeśli ukończyłeś/aś studia o kierunku związanym w jakikolwiek sposób z kulturą i aktualnie nie pracujesz, to właśnie teraz masz szansę nauczyć się działać przedsiębiorczo i zdobyć pracę, w której będziesz realizować swoje talenty i pasje.
Jeśli:

 • ukończyłeś/aś studia wyższe (licencjackie lub magisterskie)
 • Twój kierunek studiów związany był w jakikolwiek sposób z kulturą
 • aktualnie NIE PRACUJESZ (jesteś zarejestrowany jako bezrobotny lub nie jesteś)
 • aktualnie nadal się uczysz, studiujesz lub już się nie uczysz, nie studiujesz
 • przez 12 miesięcy od uzyskania tytułu licencjata lub magistra nie byłeś zatrudniony/a

TO NASZA OFERTA JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

Zgłoś swój udział w projekcie do 1 LIPCA 2013.
PROPONUJEMY CI przejście innowacyjnej ścieżki według modelu „Art-Aktywator”, która pomoże Ci odnaleźć się na rynku pracy, w ramach tzw. przemysłów kreatywnych.

Z nami:
 znajdziesz pracę,
 założysz firmę,
 założysz organizację,

 albo staniesz się freelancerem skutecznie pozyskującym zlecenia.

Możliwości jest wiele, najważniejsze abyś zaczął/zaczęła
ZARABIAĆ NA SWOICH TALENTACH, UMIEJĘTNOŚCIACH, PASJACH!

Co obejmuje nasza propozycja?
I. Specjalistyczne szkolenia, które pomogą Ci wykorzystywać biznesowo Twój potencjał kreatywny (łącznie 6 dni po 6 h)
Tematyka szkoleń:

 • Jak zarządzać sobą i współpracownikami w ramach przemysłów kreatywnych?
 • Jak wypromować wytwory kultury?
 • Jak sprzedawać wytwory kultury?
 • Jak chronić własność intelektualną?

II. Praktyczne warsztaty tworzenia tzw. zespołów kreatywnych, warsztaty wokół symulacji biznesowych przedsięwzięć kulturalnych, wokół gry „wirtualna galeria sztuki” etc. (łącznie 3 dni po 8 h)

III. Pomoc w dotarciu do potencjalnych pracodawców/zleceniodawców m.in. przez portal Art-Aktywator.pl, spotkania tzw. okrągłych stołów, bazy danych.
Formularze zgłoszeniowe (dostępne poniżej) należy przesłać pocztą lub dostarczyć w terminie do 1 lipca 2013 r. do Biura Karier UMCS, ul. Sowińskiego 12/5, 20-040 Lublin albo przesłać na adres mailowy: anna.guzowska@umcs.lublin.pl. Tel. do biura projektu (Fundacji Aktywności Obywatelskiej): 81 532 25 52 i do Biura Karier UMCS 81 537 28 79, które jest współorganizatorem projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany przez Fundację Aktywności Obywatelskiej (Lider projektu) w partnerstwie z Fundacją Likejon oraz Europerspektywą Beaty Romejko.

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

20.5.2013

Artysto, wypromuj swoją twórczość!

Jeśli ukończyłeś studia o kierunku artystycznym lub związanym z kulturą i przez 12 miesięcy od ich ukończenia nigdzie nie pracowałeś i w chwili obecnej pozostajesz bez zatrudnienia, to właśnie teraz masz szansę wypromować siebie i swoją twórczość oraz nauczyć się działać przedsiębiorczo. Wystarczy, że wypełnisz ankietę i zgłosisz się do udziału w innowacyjnym projekcie „PI ART – AKTYWATOR”, w którym oferujemy bezpłatne:

- założenie profilu artystycznego i utworzenia portfolio na portalu www.art-aktywator.pl oraz opracowanie strategii marketingowej,
- 8-godzinny „Warsztat budowania grup kreatywnych”,
- 8-godzinny warsztat „Artysta biznesmenem”,
- 8-godzinny warsztat „Gra planszowa - Wirtualna galeria sztuki”,
- 3-godzinne spotkanie „Okrągłego stołu”, na którym uczestnicy spotkają się z przedstawicielami m.in. instytucji kultury, przedsiębiorców, instytucji rynku pracy,
- 48-godzinne szkolenie stacjonarne... czytaj dalej

8.5.2013

Strategia wdrażania OBRONIONA!!!

Strategia wdrażania projektu innowacyjnego ART-Aktywator została oceniona pozytywnie, dzięki czemu z dniem 1 maja rozpoczęliśmy testowanie modelu Art-Aktywator. Niebawem rozpoczniemy rekrutację 20 uczestników projektu, którzy otrzymają kompleksowe, innowacyjne wsparcie w celu pozyskania zatrudnienia lub podjęcia samozatrudnienia. Grupą docelową są osoby po kierunkach artystycznych i związanych z kulturą, które minimum 12 mcy od ukończenia studiów wyższych, nie podjęły zatrudnienia. Zachęcamy do śledzenia informacji na portalu, gdyż już w przyszłym tygodniu umieszczone zostaną szczegółowe informacje. Zapraszamy do udziału w projekcie!

18.3.2013

Trwa ocena strategii ART-AKTYWATOR!!!

Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego „PI ART-AKTYWATOR” wraz z wypracowanymi produktami została złożona do oceny. W sytuacji pozytywnej oceny, w maju rozpocznie się proces testowania wypracowanego modelu... czytaj dalej

26.2.2013

Wstępna wersja produktu finalnego ART-AKTYWATOR!!!

Zakończył się proces opracowywania wstępnej wersji produktu finalnego–innowacyjnego modelu ART-AKTYWATOR. W efekcie pracy trzech paneli ekspertów powstały cztery produkty pośrednie:
1. podręcznik adresowany do instytucji rynku pracy, który szczegółowo omawia innowacyjny model aktywizacji zawodowej i społecznej osób po kierunkach związanych z kulturą i sztuką;
2. platforma internetowa www.art-aktywator.pl;
3. instrukcja do platformy;
4. materiały szkoleniowe... czytaj dalej

22.2.2013

Wykonawcy poszukiwani!!!

Zachęcamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym szkoleń z zakresu obsługi i wdrażania platformy e-learningowej i/lub bazy wiedzy, e-learning jako narzędzi wspierających proces dydaktyczny.
Zapytanie dostępne jest... pod tym linkiem

11.1.2013

ICT po raz kolejny!!!

Z przyjemnością informujemy, że od 1 stycznia 2013 rozpoczyna się rekrutacja do projektu „ICT kluczem do rozwoju oświaty 2”. Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Serdecznie zapraszamy nauczycieli (i dyrektorów) pracujących na obszarach wiejskich oraz nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, uczących w województwie lubelskim do udziału w bezpłatnych szkoleniach... Więcej informacji na stronie www.ict.lublin.pl

3.1.2013

Garść grudniowych niusów z ARTa

W projekcie „PI ART-AKTYWATOR” trwają spotkania 3 paneli ekspertów opracowujących wstępne wersje Produktu Finalnego – innowacyjnego modelu ART-AKTYWATOR. Ponadto w grudniu 3 ekspertów ds. opracowania strategii rozpoczęło pracę nad... czytaj dalej

13.12.2012

Wstępna wersja produktu finalnego – innowacyjnego modelu ART-AKTYWATOR

W ramach realizacji projektu „PI ART-AKTYWATOR” rozpoczęto pracę nad opracowaniem wstępnej wersji produktu finalnego – innowacyjnego modelu ART-AKTYWATOR pomagającego w wejściu na rynek pracy osobom z wyższym wykształceniem po kierunkach związanych z kulturą (strategia zacznie się tworzyć dopiero w grudniu). ... czytaj dalej

2.11.2012

Badania PI ART – AKTYWATORa

W październiku zakończyły się badania do projektu „PI ART-AKTYWATOR”. Przez cztery miesiące nasi eksperci realizowali pogłębioną diagnozę problemu w ramach której przeprowadzane były badania absolwentów kierunków artystycznych i związanych z kulturą, którzy min. 12 miesięcy od ukończenia szkoły pozostają bez zatrudnienia oraz badania pracowników publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy... czytaj dalej

4.10.2012

Trwa projekt PI ART – AKTYWATOR

Fundacja Aktywności Obywatelskiej w partnerstwie z Fundacja Likejon oraz Europerspektywą Beata Romejko od trzech miesięcy realizuje innowacyjny projekt pt: „PI ART – AKTYWATOR”. Projekt PI ART – AKTYWATOR jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Projekty innowacyjne testujące, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Celem głównym projektu jest wzrost adaptacyjności i aktywności zawodowej i społecznej osób z wyższym wykształceniem po kierunkach związanych z kulturą, i sztuką pozostających bez zatrudnienia w okresie 12 miesięcy z woj. lubelskiego poprzez zastosowanie innowacyjnego modelu ART-AKTYWATOR. W ramach projektu zostanie opracowany model ART-AKTYWATOR, dzięki któremu osoby z wyższym wykształceniem uzyskają możliwość skutecznej aktywizacji społecznej i zawodowej i docelowo stworzą sobie miejsca pracy w dziedzinach związanych z kulturą i sztuką.

Model ART-AKTYWATOR umożliwi również wymianę informacji i współpracę między Instytucjami Rynku Pracy, instytucjami kultury, przedsiębiorcami i osobami bezrobotnymi.
Projekt jest realizowany w okresie 1 lipca 2012 – 31 lipca 2014 r.

 
 
 
 
Do góry!   Drukuj!   Mapa serwisu!
Nasz profil na Facebooku!  
Copyright © 2009-2013 Fundacja Likejon
Lublin, Warszawa, Kraków, Rzeszów, Białystok, Kielce, Radom - od nas to rzut moherowym beretem!